درباره ما

گروه سروستان با هدف تولید مواد غذایی سالم که از مهم ترین دغدغه های امروزی جوامع می باشد، شرکت صنایع غذایی ستاره سروستان را در سال 1392 تاسیس نمود

در نتیجه سال ها تحقیقات بازار، بهترین مزارع تامین کنندگان مواد اولیه مورد نیاز، احداث و تجهیز کارخانه خود، مفتخر است تا محصولات خور را با برند ” فودینو ” به شما مصرف کنندگان گرامی ارائه

تامین مواد اولیه کشاورزی سالم و تازه مهم ترین هدف ما می باشد، برای تحقق این هدف، کارشناسان ما بر تمامی مراحل کاشت تا برداشت مواد زراعی و حمل و نقل آن تا درب کارخانه فودینو نظارتی کامل دارند تا مواد اولیه در شرایطی کاملا کنترل شده به خطوط تولید کارخانه رسانده

کارشناسان ما بعد از ارزیابی مزارع با نظارت بر کیفیت بذر مصرفی، آب دریافتی و مشاوره به مزرعه داران در زمینه مناسب ترین روش های طبیعی کنترل آفات در علم زراعت، بهترین مواد اولیه را در راستای رسیدن به اهدافمان که همانا تازگی، سلامت و طعم عالی می باشد را تامین می نمایند

فهرست