سالاد مخصوص فودینو

سالاد مخصوص فودینو

انرژی: ۱.۱Kc
چربی: ۷.۱g
نمک: ۰.۲
۱.۲g

وزن: ۵۰۰ گرم

اهو فرانسوی، بیبی اسفناج، فیله گوشت گریل شده، فیله مرغ گریل شده، بیبی کورن، آناناس، گوجه گیلاسی، زیتون، سس مخصوص فودینو
فهرست