پاستا سبزیجات

پاستا سبزیجات

انرژی
چربی:
نمک:
قند:

وزن: ۵۰۰ گرم

پاستا - سینه مرغ- کاهو- خیارشور- ذرت- زیتون - سس بروشیتا فودینو
فهرست